Aktivity

Turistika

Prehľad peších túr z Kežmarských Žľabov

1. Pešia turistika

 • Tatranská Lomnica 2 hod.
 • Kežmarské Žľaby - Tatranské Matliare - Tatranská Lomnica (1 hod.)
 • Tatranská Lomnica - Kežmarské Žľaby (1 hod.)

2. Pešia turistika

 • Chata Plesnivec (Skalné vráta) 3 hod. (+1 hod. 30 min)
 • Kežmarské Žľaby - Dolina Siedmych prameňov - Chata Plesnivec* (1 hod. 30 min)
 • Chata Plesnivec - Skalné vráta a späť (1 hod. 30 min)
 • Chata Plesnivec - Kežmarské Žľaby (1 hod. 20 min)

3. Pešia turistika

 • Belianska jaskyňa s prehliadkou (5 hod.)
 • Kežmarské Žľaby - Belianska jaskyňa (1 hod. 30 min)
 • Prehliadka jaskyne (2 hod.)
 • Belianska jaskyňa - Kežmarské Žľaby (1 hod. 30 min)

4. Pešia turistika

 • Chata pri Zelenom Plese (Jahňací štít) 6,0 hod. (+3,0 hod.)
 • Kežmarské Žľaby - Dolina Siedmych prameňov - Chata Plesnivec* (1 hod. 30 min)
 • Chata Plesnivec - býv. Kežmarská chata - (1 hod. 30 min)
 • Býv. Kežmarská chata - Chata pri Zelenom plese* - (30 min)
 • Chata pri Zelenom plese - Jahňací štít a späť - (3 hod. 30 min)
 • Chata pri Zelenom plese - Kežmarské Žľaby (2 hod. 30 min)

5. Pešia turistika

 • Kopské sedlo 6,5 hod.
 • Kežmarské Žľaby - Dolina Siedmych prameňov - Chata Plesnivec* (1 hod. 30 min)
 • Chata Plesnivec - býv. Kežmarská chata - (1 hod. 30 min)
 • býv. Kežmarská chata - Kopské sedlo a späť (1 hod. 15 min)
 • Býv. Kežmarská chata - Šalviový prameň (1 hod. 15 min)
 • Šalviový prameň - Kežmarské Žľaby (1 hod. 10 min)

6. Pešia turistika

 • Skalnaté Pleso (Lomnický štít) 5 - 7 hod.
 • Kežmarské Žľaby - Tatranská Lomnica, stanica lanovky (1 hod. 30 min)
 • Tatranská Lomnica, stanica lanovky - Skalnaté Pleso (2 hod. 40 min)
 • alebo lanovkou (30 minút)
 • Skalnaté Pleso - Lomincký štít a späť - lanovkou (2 - 3 hod.)
 • Skalnaté Pleso - Malá Svišťovka - Kežmarské Žľaby - (2 hod. 30 min)

7. Pešia turistika

 • Skalnaté Pleso (Lomnický štít) - Brnčalova chata 7 - 9 hod.
 • Kežmarské Žľaby - Tatranská Lomnica, stanica lanovky (1 hod. 30 min)
 • Tatranská Lomnica, stanica lanovky - Skalnaté Pleso (2 hod. 40 min)
 • alebo lanovkou (30 minút)
 • Skalnaté Pleso - Lomincký štít a späť - lanovkou (2 - 3 hod.)
 • Skalnaté Pleso - Veľká Svišťovka - Chata pri Zelenom plese - (2 hod. 30 min)
 • Chata pri Zelenom plese - Kežmarské Žľaby (2 hod. 30 min)

8. Pešia turistika

 • Meďodoly 6 hod.
 • BUS Kežmarské Žľaby - Tatranská Javorina
 • Tatranská Javorina - Poľana pod Muráňom (30 min)
 • Poľana pod Muráňom - Zadné Medoďoly - Kopské sedlo (2 hod. 30 min)
 • Kopské sedlo - Šalviový prameň - Kežmarské Žľaby (2 hod. 30 min)
 • Varianta cez Chatu Plesnivec (3 hod.)

9. Pešia turistika

 • Široké sedlo 6 hod.
 • BUS Kežmarské Žľaby - Ždiar
 • Ždiar - Hotel Magura - Široké sedlo (3 hod.)
 • Široké sedlo - Kopské sedlo (30 min)
 • Kopské sedlo - Šalviový prameň - Kežmarské Žľaby (2 hod. 30 min)
 • Varianta cez Chatu Plesnivec (3 hod.)

10. Pešia turistika

 • Tatranskou Magistrálou 7 - 8 hod.
 • BUS Kežmarské Žľaby - Starý Smokovec
 • Starý Smokovec - Hrebienok - Zamkovského chata (1 hod. 30 min)
 • Zamkovského chata - Skalnaté Pleso (1 hod. 10 min)
 • Skalnaté Pleso - Veľká Svišťovka - Chata pri Zelenom plese - (2 hod. 30 min)
 • Chata pri Zelenom plese - Kežmarské Žľaby (2 hod. 30 min)

11. Pešia turistika

 • Studenovodské vodopády 4,5 hod.
 • BUS Kežmarské Žľaby - Tatranská Lesná
 • Tatranská Lesná - Studenovodský Potok, vodopády - Rainerova Chata (1 hod. 45 min)
 • Rainerova Chata - Tatranská Lomnica (1 hod. 30 min)
 • Tatranská Lomnica - Kežmarské Žľaby (1 hod. 10 min)